Skip to content

Fordelene med Payroll fra Visma: En komplett løsning for lønn

Jonas Andrè Nilsen 06.feb.2024 16:22:20
Payroll fra Visma

Oppdag fordelene med Payroll fra Visma, en komplett løsning for lønnsadministrasjon som forenkler og automatiserer hele prosessen.

Forenkler lønnsadministrasjonen

Payroll fra Visma forenkler lønnsadministrasjonen ved å automatisere manuelle oppgaver og redusere tidsbruk. Med denne løsningen kan du enkelt håndtere lønnsutbetalinger, skattetrekk, feriepenger og andre lønnsrelaterte prosesser. Dette sparer deg for tid og ressurser, slik at du kan fokusere på andre viktige oppgaver i bedriften.

I tillegg gir Payroll fra Visma deg en oversikt over alle ansattes lønnsinformasjon på ett sted. Du kan enkelt få tilgang til historiske data, generere rapporter og analysere lønnskostnader. Dette gjør det enklere å følge opp og planlegge for fremtidige lønnsutbetalinger.

Med Payroll fra Visma kan du også håndtere ulike lønnsmodeller og avtaler. Systemet er fleksibelt og kan tilpasses dine spesifikke behov og krav. Dette gjør det enklere å administrere lønn for ansatte med ulike stillinger, arbeidstider og avtaler.

Automatiserer lønnsprosessen

Payroll fra Visma automatiserer lønnsprosessen fra start til slutt. Systemet kan enkelt integreres med andre relevante systemer og databaser, slik at du slipper manuelle overføringer av data. Dette reduserer risikoen for feil og gir en mer effektiv og pålitelig lønnsberegning.

Med Payroll fra Visma kan du enkelt importere timesregistreringer, fravær, bonusuttak og andre variabler som påvirker lønn. Systemet beregner automatisk lønnen basert på de gitte parameterne og eventuelle endringer i lønnsavtaler. Dette sparer deg for tid og sikrer at lønnen blir beregnet korrekt og i tråd med gjeldende lover og regler.

I tillegg kan du sette opp automatiske varsler og påminnelser i Payroll fra Visma. Dette hjelper deg med å holde oversikt over viktige frister, som innrapportering til skattemyndighetene og utbetaling av feriepenger. Systemet sender deg påminnelser når det er på tide å utføre disse oppgavene, slik at du unngår forsinkelser og eventuelle straffeforføyninger.

Sikrer nøyaktig og pålitelig lønnsberegning

Payroll fra Visma sikrer nøyaktig og pålitelig lønnsberegning ved å bruke avanserte algoritmer og regler. Systemet tar hensyn til alle relevante faktorer, som skattetrekk, pensjonsbidrag, feriepenger og andre tillegg eller fradrag. Dette sikrer at lønnen blir beregnet riktig og at alle ansatte får det de har krav på.

I tillegg har Payroll fra Visma innebygde kontroller og valideringer som hjelper deg med å oppdage eventuelle feil eller avvik. Systemet varsler deg hvis det oppdages noe som kan påvirke lønnsberegningen, slik at du kan korrigere feilene før lønnen utbetales. Dette bidrar til å redusere risikoen for feil og konflikter med ansatte.

Payroll fra Visma holder seg også oppdatert med gjeldende lover og regler innen lønnsadministrasjon. Systemet oppdateres jevnlig med nye satser, lover og regler, slik at du alltid har korrekt og oppdatert informasjon. Dette gjør det enklere å følge gjeldende regelverk og unngå eventuelle sanksjoner eller straffeforføyninger.

Effektiviserer rapportering og analyse

Payroll fra Visma effektiviserer rapportering og analyse ved å gi deg tilgang til detaljerte og pålitelige lønnsdata. Systemet genererer automatisk rapporter basert på dine behov og krav. Du kan enkelt få oversikt over lønnskostnader, lønnsutvikling, skattetrekk og andre relevante variabler.

I tillegg kan du analysere lønnsdataene for å identifisere trender, mønstre og avvik. Dette hjelper deg med å ta informerte beslutninger og planlegge for fremtidige lønnsutbetalinger. Du kan også bruke rapportene til å lage budsjetter, regnskap og andre økonomiske analyser.

Payroll fra Visma lar deg også eksportere lønnsdata til andre systemer og verktøy, som regnskapsprogrammer og HR systemer. Dette sikrer en sømløs integrasjon og utveksling av data, slik at du slipper manuelle overføringer og dobbeltarbeid.

Integrerer sømløst med andre systemer

Payroll fra Visma integrerer sømløst med andre systemer og verktøy som du allerede bruker i bedriften. Systemet kan enkelt kobles til regnskapsprogrammer, HR-systemer, timefangstsystemer og andre relevante systemer. Dette gir en sømløs flyt av data og informasjon, slik at du slipper manuelle overføringer og dobbeltarbeid.

Med en sømløs integrasjon kan du enkelt overføre lønnsdata til regnskapsprogrammet ditt, slik at du kan generere lønnsbilag og bokføre lønnskostnader. Du kan også importere data fra andre systemer, som timefangstsystemet, for å få en mer nøyaktig og pålitelig lønnsberegning.

Payroll fra Visma gir deg også muligheten til å dele relevant lønnsinformasjon med andre avdelinger eller ansatte. Du kan gi tilgang til lønnsdataene på en sikker og kontrollert måte, slik at ansatte kan få innsikt i sin egen lønnshistorikk og bokføre utlegg eller andre tillegg. Dette bidrar til å effektivisere interne prosesser og redusere behovet for manuell håndtering av lønnsinformasjon.