Skip to content

Visma.net ERP

En av Visma sine store skybaserte løsninger for bedrifter som har litt mer behov for finans og ikke minst både avansert logistikk og prosjektregnskap. 

Løsningen du kan vokse med og som utvikler seg i et rivende tempo selv etter å ha vært på markedet siden 2012. 
 
Brukt av mange innenfor varehandel, større finanskonsern og entreprenører. 

Visma.net ERP har 3 hovedområder

Finans

Visma.net sin finansmodul er fleksibel og kan konfigureres til å passe de fleste bedrifter. Fra de som ønsker en enkel flyt til de som ønsker flere godkjennere og bruk av 4 eyes principle. Finnes i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Nederland med støtte for EHF og helintegrert bank i alle land. 

Har moduler for periodisering, driftsmidler, abonnement fakturerering, valuttahåndtering,  dokumentsenter og godkjenning. 

Logistikk

En av de store styrkene til Visma.net ERP er logistikken som er henger helt sammen med finansen. Få full kontroll på varemottak med valuta og matche det mot frakt og andre kostnader for å se riktig DB på varene. Brukt av mange store på varehandel og har tette og gode integrasjoner mot alt fra nettbutikker som WooCommerce, Shopify og Magento. Mange integrasjoner mot 3 parts lager som Ongoing, fraktløsninger og skannerløsninger for lager. Her kan du bygge på det du måtte trenge for å få en optimal logistikkhverdag.

Prosjektregnskap

En modul som er mye brukt mot de som har avanserte og store prosjekter som kan gå over litt tid og hvor det er viktig å ha kontroll på medgått kost og inntekt som også både balanseføres og resultatføres når medgått tid/vareforbruk er riktig. Gode integrasjoner mot SmartDok, Proresult og mange løsninger som er brukt i bransjer med store krav til prosjekter.

Hva er vår rolle i dette?

Vi jobber med kundene våre på mange måter i de forskjellige modulene. Vi hjelper til både som godkjenner i en dokumentflyt, vi matcher varemottak, vi bidrar med rapportering på prosjekter og sørger for at alt blir riktig periodisert og kontrollert. 

Her finner vi den optimale måten å jobbe sammen på i samme system basert på hvilke ressurser dere har internt.