Skip to content

Fordeler med Dottie HR-system

Jonas Andrè Nilsen 21.feb.2024 10:01:50

Oppdag hvordan Dottie HR-system kan forbedre din hverdag

Enkel og effektiv personaladministrasjon

Med Dottie HR-system kan du enkelt administrere og holde oversikt over alle dine ansatte. Systemet gir deg muligheten til å lagre og oppdatere viktige personaldata, som kontaktinformasjon, stillingsbeskrivelser og ansettelsesdatoer. Du kan også enkelt generere rapporter og statistikk for å få et helhetlig bilde av din arbeidsstyrke. Dette sparer deg tid og ressurser, og bidrar til en mer effektiv personaladministrasjon.

On- og Offboarding

D‍et viktigste vi har i en hver bedrift er menneskene. Å ha god kontroll på når ansatte starter og hva som skal gjennomføres og hvem som har ansvaret for at sjekklister ol. blir utført er viktig for at den nyansatte skal føle seg velkommen

Ved ansettelser er det enkelt for ledere å sette i gang onboarding.

Lag skreddersydde sjekklister, hvor hvert steg har en tilegnet ansvarlig som får tildelt roller, tidsfrister, og relevante påminnelser automatisk i systemet.

Du kan også lage egne sjekklister til for eksempel sykefraværsoppfølging og lønnsjustering.

 

Ferie og fravær for ansatte

Som ansatt kan du enkelt registrere fravær og søke om ferie direkte i kalenderen.

Systemet regner ut resterende feriedager automatisk, og leder får påminnelser om henvendelser fra ansatte.


Oppfølging av ansatte


Dottie HR-system legger til rette for utvikling og oppfølging av dine ansatte. Du kan enkelt sette opp og administrere medarbeidersamtaler, og registrere og følge opp målsettinger. Systemet gir deg også muligheten til å legge til kompetanse og kurs dine ansatte har, slik at de kan utvikle seg og bidra til virksomhetens suksess. Dette styrker engasjementet og motivasjonen blant dine ansatte.

Bedre kommunikasjon og samarbeid

Alle ansatte får tilgang til informasjonen på ett og samme sted. Dokumenter lastes opp til et felles område, med link til Google Workspace eller SharePoint.

Du kan legge inn kurs og kvalifikasjoner for de ansatte med utløpsdato, og skru på lesekrav for å sørge for at alle får med seg det viktigste.

Alle dokumenter kan leses direkte i nettleseren.

 

Dottie er et HR system fra Visma, men vi gir deg både systemet og tjenesten HR slik at du kan fokusere på folka dine. Les mer her om Dottie