Skip to content

Hvorfor kombinere Payroll og Dottie HR for din bedrift?

Jonas Andrè Nilsen 19.mar.2024 08:43:17

Finn ut hvordan det å kombinere Payroll og Dottie HR virkelig kan gi din bedrift store fordeler for å håndtere alt rundt ansatte. 

Payroll's fordeler

Payroll er en effektiv løsning for administrasjon av lønn og personalopplysninger. Ved å bruke Payroll kan du automatisere lønnsprosessen og redusere tid og ressurser som brukes på manuell lønnsbehandling. Dette frigjør tid for å fokusere på andre viktige oppgaver i bedriften.

En fordel er at Payroll kan integreres med andre systemer og verktøy som bedriften trenger. Dette gjør det enkelt å overføre data mellom forskjellige plattformer og sikrer at informasjonen er oppdatert og nøyaktig. Dette skjer ofte i sanntid og at data overføres uten at du som ansvarlig må flytte filer mellom systemene. 

Ved å bruke Payroll kan du også sikre at lønnsutbetalinger blir håndtert i samsvar med gjeldende lover og regler. Systemet tar hensyn til skattetrekk, trygdeforsikring og andre relevante faktorer for å sikre at ansatte får riktig lønn og fordeler.

Dottie's fordeler

Dottie er et kraftig verktøy for administrasjon av ansatte og HR-oppgaver. Med Dottie kan du enkelt håndtere oppgaver som digital signering av arbeidsavtaler, onboarding/offboarding, ferieplanlegging, lønnsoppgjør, sjekklister, medarbeidersamtaler og andre dokumenter. Dette gir en helhetlig og effektiv løsning for å administrere all menneskelig ressursaktivitet i bedriften.

En av fordelene med Dottie er at det gir en sentralisert database for all relevant HR-informasjon. Dette gjør det enkelt å finne og oppdatere ansattes personlige opplysninger, kontrakter, opplæringsdokumentasjon og annen relevant informasjon. Det reduserer også risikoen for feil og sikrer at all informasjon er oppdatert og tilgjengelig for de som trenger den.

Dottie tilbyr også funksjoner for automatisering av HR-prosesser, for eksempel når en ansatt starter eller slutter så ligger det sjekklister klare slik at du ikke bommer, men husker alle oppgavene du må utføre for at den ansatte skal føle seg velkommen. Dette sparer tid og reduserer administrativt arbeid, samtidig som det sikrer at ingen viktige oppgaver eller frister blir oversett.

Et annet viktig aspekt ved Dottie er at det gir en plattform for effektiv kommunikasjon og samarbeid mellom ansatte og HR-avdelingen. Med funksjoner som nyhetsveggen og deling av dokumenter kan ansatte enkelt få tilgang til informasjon og få svar på spørsmål uten å måtte kontakte HR-personell direkte.

Synergien mellom Payroll og Dottie

Ved å kombinere Payroll og Dottie får du en integrert løsning som dekker både lønnsadministrasjon og HR-oppgaver. Denne synergien gir flere fordeler for bedriften din.

For det første kan du oppnå bedre effektivitet og produktivitet ved å ha alle relevante data og verktøy samlet på ett sted. Dette betyr at du ikke trenger å bruke tid og ressurser på å bytte mellom forskjellige systemer eller manuelt overføre data.

I tillegg kan du dra nytte av sømløs integrasjon mellom Payroll og Dottie for å automatisere arbeidsflyt og prosesser. For eksempel kan du enkelt utføre årets lønnsoppgjør i Dottie med tilhørende dokumenter og justeringer og alt det synkroniseres til Payroll slik at endringer i en ansatts stilling eller lønn automatisk oppdateres i begge systemene.

Økonomiske fordeler ved å kombinere Payroll og Dottie

Ved å kombinere Payroll og Dottie kan du oppnå flere økonomiske fordeler for virksomheten din.

For det første kan du redusere kostnadene knyttet til manuell lønnsbehandling og HR-administrasjon. Ved å automatisere disse prosessene kan du frigjøre tid og ressurser som kan brukes på andre oppgaver som bidrar direkte til virksomhetens vekst og suksess.

I tillegg kan du oppnå kostnadsbesparelser gjennom mer effektiv lønnsadministrasjon. Endelig kan du sette bort lønn, men beholde kontrollen. Du jobber i Dottie HR og vi jobber i Payroll. Du følger opp ansatte og har full tilgang til rapporter og kan fokusere på å ha kontroll på menneskene, lønnsoppgjør, rutiner og prosesser. Vi tar oss av selve lønnsfaget. Her får vi den optimale flyten mellom oss uten at du mister den kontrollen du har i dag. Dette kan bidra til å redusere overheadkostnader og ikke minst at du har muligheten til å ta ferie uten å føle at du ikke strekker til. 

En annen økonomisk fordel ved å kombinere Payroll og Dottie er muligheten til bedre planlegging og budsjettering. Ved å ha tilgang til omfattende rapporter og analyser kan du få bedre innsikt i bedriftens økonomi og gjøre mer nøyaktige prognoser for fremtidige lønnskostnader og HR-utgifter. Dette kan bidra til å redusere usikkerhet og gi bedre kontroll over økonomien.

 

Implementering av Payroll og Dottie for maksimale fordeler

For å maksimere de økonomiske fordelene ved å kombinere Payroll og Dottie, er det viktig å ha en godt planlagt implementeringsstrategi.

Først og fremst bør du vurdere behovene og utfordringene i bedriften din. Identifiser hvilke spesifikke funksjoner og integrasjoner som er viktigst for å oppnå de ønskede resultatene. Dette kan hjelpe deg med å velge riktig Payroll- og Dottie HR-løsning som passer best til dine behov.

Deretter bør du utarbeide en implementeringsplan som tar hensyn til tidsrammer, ressursallokering og opplæringsbehov. Mange tilbyr nå gratis overgang fra feks Visma Lønn til Payroll slik at du kan bruke litt tid på å få Dottie HR til å fungere optimalt i steden for å bruke masse penger på å bytte lønnssystem. 

Uansett valget så handler det om å skjønne din egen bedrift og se mulighetene på hvordan drive mest mulig effektivt fremover. Vi har høye kostnader i Norge og de blir ikke lavere så her er det viktig å se på alle prosesser i bedriften din for å være konkurransedyktige fremover. 

Lykke til med både lønn og HR i 2024.