Skip to content

Fordeler med fastpris: En inkluderende løsning for lønn og HR

Jonas Andrè Nilsen 25.jan.2024 09:37:36

Oppdag fordelene med fastpris for lønn og HR og hvorfor det er en inkluderende løsning for din bedrift.

Hva betyr fastpris for lønn og HR for din bedrift?

For tiden så har det gått en diskusjon om det er de byråene som leverer fastpris eller timepris som er mest lønnsomme. For oss handler ikke dette om hva som er mest lønnsomt med tanke på vår bunnlinje, men hva som er best for oss og deg som bedrift. Hvis vi sammen skal få til å jobbe best mulig og spille deg god så mener vi at fastpris gir både forutsigbarhet og ikke minst størst mulig motivasjon for at vi sammen skal bli mer effektive.

Fastpris for lønn og HR er en avtale der du betaler en fast sum for både administrasjon og lønn/HR systemet, uavhengig av hvor mange timer som blir brukt. Dette er i motsetning til timepris der bedriften betaler basert på antall timer som blir brukt på lønn og HR administrasjonen.

Fastprisavtaler kan variere veldig i markedet så derfor vanskelig å sammenlikne etter vårt syn. Noen avtaler inkluderer bare grunnleggende lønn, mens andre kan inneholde mer omfattende tjenester som rapportering, skattehåndtering, HR og juridisk rådgivning.

Våre fastprisavtaler inkluderer både Payroll og Dottie (lønn og HR systemet), men også tjenestene rundt som lønnskjøring og bistand til lover og regler. 

Fordelen med fastpris for lønn og HR administrasjon er at bedriften har en forutsigbar kostnad hver måned. Dette gjør det enklere å budsjettere og unngå overraskelser i form av ekstra timekostnader. I tillegg kan bedriften fokusere mer på de ansatte og bruke mindre tid og ressurser på selve lønnsdelen. 

En annen fordel med fastpris er at det gir bedriften muligheten til å skalere opp eller ned lønn og HR etter behov. Hvis bedriften vokser, kan de enkelt legge til flere ansatte i avtalen. På samme måte kan de redusere antall ansatte i avtalen hvis det er nødvendig. Dette gir fleksibilitet og kostnadsbesparelser.

Fastprisavtaler kan også gi bedre forutsigbarhet når det gjelder tidsrammer. Du få en klar forståelse av når lønn og HR vil bli utført, og det kan bidra til å unngå forsinkelser og misforståelser.

Kort oppsummert, fordelen med fastpris for lønn og HR er effektivitet, kostnadsbesparelser, bedre ressursstyring og forutsigbarhet. Det gir bedriften din en enklere og mer strømlinjeformet lønn og HR prosess.

Effektivitet og forutsigbarhet

En av hovedfordelene med fastpris er effektivitet. Ved å ha en fastprisavtale kan bedriften bruke mindre tid og ressurser på områdene som lønn og HR og heller fokusere på ansatte og følge opp rutiner og prosesser internt. Dette kan bidra til økt produktivitet og bedre resultater da det blir mer fokus på menneskene i bedriften og ikke bare det å registere data i systemer. 

I tillegg gir fastprisavtaler bedre forutsigbarhet for bedriften. Ved å ha en fast kostnad hver måned kan bedriften enklere budsjettere og planlegge fremover. Dette gjør det lettere å styre økonomien og unngå uforutsette utgifter.

Kostnadsbesparelser

En av de tydelige fordelene med fastpris for lønn og HR er kostnadsbesparelser. Ved å ha en fastprisavtale kan bedriften unngå ekstra kostnader knyttet til timepris. Dette kan være spesielt gunstig for bedrifter med varierende behov for lønn og HR. Hvis vi kan skape et samarbeid som gjør at du som lønn og HR ansvarlig i bedriften kan fokusere på folka og ikke minst ha full kontroll selv i HR systemet så bruker vi tiden på alt av lover, regler, lønnskjøring og oppfølging av at alt er på stell. 

Det å få en nyansatt koster en fast pris per mnd som inkluderer både lønn og HR systemet, men også alt kompetanse som krever for lønn i disse tider. Du kan fortsatt jobbe med lønn og HR faget internt, men på en annen måte enn tidligere. Positivt både for deg, de ansatte og ledelsen. 

Mer fokus på menneskene

En stor utfordring i dag er å gi ansatte full oversikt over hvilke avtaler og goder de har i bedriften. Når ansatte er ute og søker etter ny jobb så blir det å sammenlikne hva de får i tilbud hos en potensiell ny arbeidsgiver nesten umulig da svært få vet helt hva som er i dagens avtale. Fokus på å få frem OTP, forsikringer, personalgoder og eventuelt andre frynsegoder så alle kjenner til de blir viktigere og viktigere. Det er stor forskjell på 3% og 5% i OTP når du skal sammenlikne arbeidsavtaler. 

Det å jobbe med lønn har alltid vært krevende og blir bare mer og mer krevende ettersom det offentlige krever mer digitalisering. Det å sette ut alt som har med lover, regler, lønnskjøring og HR kan bidra til at du kan sette større fokus på å hjelpe ansatte å forstå og ikke minst få frem de gode systemene så alle kjenner til hvor fantastisk de egentlig har det i bedriften din. 

Når alt er i en og samme avtale, både Payroll (lønn) og Dottie (HR) så har du alt lagt til rette for et optimalt samarbeid og vi blir din støttespiller som gjør at du fremstår med masse kompetanse og dyktig inn mot de ansatte. Vi sørger for at lønn kommer på konto hver måned og du kan lære de ansatte i de beste rutinene i vårt samarbeid. 

Vokser bedriften så ligger det gode rutiner for onboarding og digitalt signering av arbeidsavtaler som igjen sammen med sjekklister sørger for at alle nyansatte blir tatt i mot på den beste måten og det til en fast pris som enkelt kan være med i budsjettet til ledelsen. 

Vi mener derfor at fastpris gir den beste forutsetningen for samarbeidet mellom oss og gir dere en forutsigbarhet og oss de beste intensjoner for å lage en mest mulig effektiv prossess som din rådgiver.