Skip to content

Snakker ikke lønn og HR sammen?

Jonas Andrè Nilsen 27.feb.2024 07:22:50
Snakker ikke lønn og HR sammen

Vi opplever ofte at lønn og HR er to forskjellige avdelinger. 

Det handler jo om folka og hvordan sørge for at alt rundt er på stell og at ting ikke flyter. 

Lenge så har lønn vært et eget område i de fleste bedrifter i Norge, men blir det sånn fremover?

Ser vi til våre naboer både i sør og øst (Danmark og Sverige) så er lønn et område som ofte er satt bort til profesjonelle da det er komplekst å være en ansatt som skal sørge for å holde seg oppdatert på alt fra lover og regler til oppfølging av sykemelding og svare på spørsmål rundt ferie, permisjon osv.

Kan det være at det har blitt slik på grunn av mangelen på gode systemer for å håndtere folka dine? såkalte HR systemer?

Vi tror det. Tradisjonelt så har lønnsystemer vært nettopp det. Lønn. Hovedfokus har vært på lønn og utbetaling av lønn. Godkjenning og utbetaling av reiseregninger og utlegg og ferieplanlegging. Ofte så har alt dette vært utført ved siden av selve lønnsystemet i type Excel og andre dokumenter. 

Fokus på hele ansattreisen fra onboarding til offboarding har vi sjelden hatt kontroll på. I et arbeidsmarked som nå blir det viktigere og viktigere og ha gode rutiner og prosseser på nettopp dette. Få de ansatte godt i gang, fokus på at alle vet hva som er oppgavene og få et sted hvor alle kan få beskjeder som er viktig og ikke minst følge opp med medarbeidersamtaler basert på maler og fakta slik at det er satt i system. 

Hvis du har drevet med lønn i din bedrift i mange år, mister du nå alt hvis du velger å sette ut lønn til oss som regnskapsbyrå? 

Vår påstand er absolutt ikke. Du som har hatt ansvaret for lønn kjenner bedriften kanskje best. Du hører sjelden noe når lønna er riktig på konto hver mnd, men du får absolutt høre det om det er noe feil. Du har tett kontakt med de fleste for det er du som fikser når noe er feil og pengene til ansatte er det ingen som tuller med. 

Du kan forsette med det du kan best. Kjenne folka og sette gode rutiner og prosesser rundt nettopp det. Ha kontroll på nyansatte og at de blir fulgt opp og at alle sjekklister blir gjennomført. Ha oppdaterte ansattkort med både kompetanse og alt rundt. Legg til rette for bra medarbeidersamtaler ved bruk av maler og sørg for at lederne kan gjennomføre dette på en proff måte. 

Følg opp sykemeldte med integrasjonen mot NAV. Sørg for å være på topp og alltid klar til å ta et møte med NAV når de krever det. 

Skulle ansatte slutte så ha kontroll på den prosessen og sørg for at den ansatte forlater bedriften på en ryddig og fin måte. Det er kanskje viktigere enn noen gang da veien via sosiale medier er veldig kort og du ønsker å ha et godt forhold til de som slutter også. 

Med Dottie på HR har du nettopp kontroll på alle disse tingene og når det er helintegrert med Payroll på lønn så har vi den optimale flyten og ikke minst den optimale arbeidsfordelingen mellom deg og din bedrift og oss på lønn. 

Er det noe å tenke på? La oss vise deg i dag hvordan Dottie HR og Payroll sammen kan gi deg en skikkelig boost internt og hvordan vi kan hjelpe deg lykkes med HR og lønn.