Skip to content

Fordelene ved å sette ut lønn

Jonas Andrè Nilsen 29.feb.2024 07:58:38

Se fordelene ved å sette bort lønnsadministrasjon til feks oss i Cloud Controller.

Reduser kostnader og spar tid

Å outsource lønnsadministrasjon kan bidra til å redusere kostnadene og spare tid for bedriften din. Når du setter ut lønnsprosessen til oss, slipper du å investere i nye systemer, migrering fra Visma lønn og opplæring i nye rutiner. Vi gir deg "all-inclusive" med både migrering, system (Payroll / Dottie HR) og lønnsadministrasjon. Ved å outsource lønnsadministrasjon kan du i stedet fokusere på kjernevirksomheten og frigjøre tid og ressurser til andre viktige oppgaver.

Du kan også oppnå kostnadsbesparelser ved å outsource lønnsadministrasjon. Vi har spesialisert kunnskap og erfaring innen lønnsadministrasjon, noe som kan bidra til å effektivisere prosessen og redusere feil. Dette kan igjen føre til færre feilutbetalinger og unødvendige kostnader for bedriften. Ved å outsource lønnsadministrasjon kan du også unngå å jobbe overtid eller sette inn ekstra ressurser under perioder med høy belastning, da vi har fleksibilitet til å skalere opp kapasiteten etter behov.

La oss hjelpe deg med rutinene og få alle ansatte til å bruke app'en til å utføre oppgavene som tidligere lå i Excel, Word eller på mail og sms. Du kan være en del av godkjenningsflyten så du ikke mister kontrollen og kan ha dialogen med ansatte om du ønsker. 

Få tilgang til ekspertise og profesjonalitet

En annen fordel med å outsource lønnsadministrasjon er at du får tilgang til ekspertise og profesjonalitet innen faget. Vi som har spesialisert oss på lønnsadministrasjon har et team av erfarne og kvalifiserte fagfolk som jobber med å håndtere lønnsoppgaver. Disse har kunnskap om lover og regler knyttet til lønn, skatt og trygd, og de holder seg oppdatert på endringer i regelverket. Ved å benytte deg av deres ekspertise kan du være trygg på at lønnsadministrasjonen blir utført på en korrekt måte og i samsvar med gjeldende lover og regler.

I tillegg kan eksterne tjenesteleverandører tilby en høy grad av profesjonalitet og konfidensialitet. Vi har etablerte rutiner og systemer for å håndtere sensitive opplysninger og personlig informasjon på en trygg og sikker måte. Dette kan gi deg og dine ansatte trygghet og sikkerhet rundt håndteringen av lønnsdataene.

Sikre nøyaktighet og etterlevelse av lover og regler

Nøyaktighet og etterlevelse av lover og regler er avgjørende når det gjelder lønnsadministrasjon. Ved å outsource lønnsadministrasjon til oss som har spesialisert oss på dette området, kan du sikre at lønnsdataene blir behandlet korrekt og at alle lover og regler følges. Vi har kunnskap om skattesatser, trygdeavgifter, feriepenger, pensjonsordninger og andre relevante regler som gjelder for lønnsadministrasjon. Dette bidrar til å minimere risikoen for feil og unødvendige straffer eller sanksjoner fra myndighetene. Kravene til lønn bare øker og øker ettersom staten ønsker mer digitalisering. Sånn er det bare. 

I tillegg kan vi hjelpe deg med å holde deg oppdatert på eventuelle endringer i lover og regler knyttet til lønn. Vi har et ansvar for å følge med på slike endringer og implementere dem i lønnsprosessen. Dette gir deg trygghet og sikkerhet i at lønnsadministrasjonen blir utført i tråd med gjeldende regelverk.

Frigjør interne ressurser for andre oppgaver

Ved å outsource lønnsadministrasjon kan du frigjøre interne ressurser i bedriften til å fokusere på andre oppgaver. Lønnsadministrasjon kan være en tidkrevende oppgave som krever mye oppmerksomhet og nøyaktighet. Ved å la en ekstern tjenesteleverandør ta seg av denne oppgaven, kan du frigjøre tid og ressurser i bedriften til å jobbe med andre viktige oppgaver og prosjekter. For eksempel Dottie HR som du kan lese mer om her

Dette kan bidra til å øke produktiviteten og effektiviteten i bedriften. Interne ansatte kan bruke tiden og energien sin på oppgaver som er mer verdiskapende og som bidrar til å nå bedriftens mål. Ved å outsource lønnsadministrasjon kan du også unngå situasjoner der du som jobber med lønn blir overarbeidet eller føler at du ikke kan ta ferie uten at det nesten er krise.

Øk sikkerhet og datasikring

Sikkerhet og datasikring er viktige faktorer å vurdere når det gjelder håndtering av lønnsdata. Ved å outsource lønnsadministrasjon til oss kan du dra nytte av vår spesialiserte kunnskap og erfaring innen datasikkerhet. Vi bruker Visma som vår tjenesteleverandører og de har investert i avanserte sikkerhetssystemer og teknologier for å beskytte lønnsdataene mot uautorisert tilgang, tap eller skade.

De har også etablerte rutiner og prosesser for å sikre at lønnsdataene blir håndtert på en trygg og sikker måte. Dette inkluderer sikkerhetskopiering av data, bruk av krypteringsteknologi, begrensing av tilgang til sensitive opplysninger og implementering av strenge retningslinjer for datasikkerhet. Ved å outsource lønnsadministrasjon kan du derfor øke sikkerheten og beskyttelsen av lønnsdataene i bedriften.

Les mer om våre pakker som inkluderer både Payroll eller Payroll og Dottie HR her